تقویت زنهای حامله و افزایش شیر زنهای شیرده با عسل

تقویت زنهای حامله و افزایش شیر زنهای شیرده با عسل

زن آبستن هر چه بیشتر به زایمان نزدیک شود، احتیاجات غذایی اش بیشتر می گردد. علت آن است که بیشتر رشد جنین در سه ماهه آخر آبستنی، به خصوص در ماه آخر صورت می گیرد. در این دوره جنین در حال رشد، مواد غذایی موجود در خون مادر را به شدت جذب می کند.
بنابراین اگر مادران در دوران آبستنی به خصوص سه ماهه آخر، فقر غذایی داشته باشند، رشد جنین کمتر می شود ولی خسارت عمده به بدن مادر وارد میشود در این دوره چنانچه تغذیه مادر خوب نباشد وخون مادر مواد غذایی کافی نداشته باشد، کلسیم موجود در استخوانها و دندانهای مادر وارد بدن جنین می شود و به مصرف رشد استخوانهای جنین می رسد سایر مواد غذایی نیز از بافتهای بدن مادر در خونش تخلیه می شود و به مصرف رشد سریع بدن جنین می رسد.
لذا رژیم غذایی زن آبستن، به خصوص در سه ماهه آخر آبستنی باید از لحاظ تمامی مواد غذایی مورد نیاز مادر و جنین کامل باشد تا هم رشد جنین کامل انجام شود و هم بافتهای بدن مادر تحلیل نرود و هم مادر بتواند برای شیر دهی آمادگی پیدا کند.
مصرف مرتب و کافی عسل (البته نه زیاد) توسط مادران آبستن و شیر ده علاوه بر رساندن مقادیر فراوانی از انرژی و سایر مواد غذایی به بدن مادر، باعث افزایش اشتهای وی می شود که در اثر داشتن اشتها وخوردن غذای کافی، رشد و سلامت جنین و سلامت مادر در دوران آبستنی و تولید شیر فراوان و تغذیه مناسب نوزاد و سلامت مادر پس از زایمان تامین خواهد شد.


توجه: با این حال بهتر است قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کرده و سپس اقدام به مصرف آن نمایید.

Sending
بررسی کاربر
۰ (۰ votes)
, , , , , , ,

Related Posts

دیدگاه خود را بنویسید

فهرست