افزایش اشتها با خوردن عسل

افزایش اشتها با خوردن عسل

برخی از ویتامین ها و مواد معدنی کم نیاز تاثیری قطعی و مستقیم روی اشتها دارند وکمبود آن ها باعث بی اشتهایی در انسان می شود. معمولا برخی افراد به علت تغذیه نادرست به بی اشتهایی دچار می شوند.
مصرف هر غذایی که از لحاظ این ویتامین ها یا مواد معدنی غنی باشد، سبب رفع مشکل کمبود ویتامین ها و مواد معدنی و افزایش اشتها می شود.
از آنجا که عسل از لحاظ عناصر معدنی کم نیاز، ویتامین ها وانرژی غذایی، غنی محسوب می شود، چنان چه به طور روزمره و به مقدار مناسب تغذیه شود، سبب می شود که سو تغذیه یا کمبود مواد غذایی در بدن فرد مصرف کننده ایجاد نشود و چنان چه شخصی به دلیل کمبود آن دسته از ویتامین ها و مواد معدنی موثر روی اشتها دچار کم اشتهایی شده باشد و عسل را به میزان کافی درتغذیه خود وارد کند، با بر طرف شدن کمبودهای غذایی، اشتهایش نیز بالا می رود و به حد طبیعی می رسد.
کسانی که دچار کمبود غذایی باشند و یبوست هم داشته باشند چنانچه مخلوطی از عسل وداروهای مسهل گیاهی یا شیمیایی را مصرف کنند با تحریک تخلیه مدفوع، امکان تحریک مکانیکی اشتها به وجود می آید که به علت افزایش اشتها و مصرف غذا، کمبود های غذایی به طور نسبی رفع می شوند .

Sending
بررسی کاربر
۰ (۰ votes)
, , , , , ,

Related Posts

دیدگاه خود را بنویسید

فهرست