مطلب مفید ۱

زنبور عسل در دیدگاه اینیشتین چگونه بود؟ آلبرت اینشتین فیزیک‌دان مشهور آلمانی سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که از زمان مرگ زنبورها، انسان چهار سال‌واندی فرصت حیات روی کره خاکی خواهد داشت.

زنبور عسل یکی از مفیدترین و شگفت انگیزترین مخلوقات خداوند است که بدون آن زندگی بر روی کره زمین اگر غیر ممکن نشود، بسیار مشقت بار و هولناک میشود.

خاصیت اصلی زنبورعسل برای انسان وکل طبیعت

قابلیت منحصر به فرد این حشره در گرده افشانی بسیاری از گیاهان گلدار است که تقریبا دو برابر مجموع سایر حشرات گرده افشان است. به عبارت دیگر اگر گرده افشانی صورت نگیرد نه تنها انسانها و حیوانات نمیتوانند از محصولات گیاهی تغذیه کنند بلکه نسل تمام گیاهان و متعاقبا تمام حیوانات ازبین میرود.

زنبور عسل با تمام کوچکی اش دو معده دارد

شهد گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود که بوسیله دریچه ای به معده دوم مربوط است. معده دوم عملیات گوارشی را انجام می دهد.

معده اول را کیسه عسلی یا چینه دان می گویند. کلیه مراحل تبدیل شهد به عسل در این معده انجام می گیرد. عسل رسیده و آماده شده از طریق خرطوم زنبور به سلولهای مومی شکل ریخته می شود. کیسه عسلی به وسیله دریچه ای به معده دوم ( معده اصلی ) منتهی می شود. در صورت لزوم جهت تغذیه خویش با اندک فشار بوسیله ماهیچه های اطرافش دریچه را باز می کند. از این طریق عسل مورد نیاز زنبور وارد معده اصلی شده و صرف تغذیه آن می شود. سایر عملیات از جمله گوارش و دفع مدفوع مربوط به این معده می باشد.

Sending
بررسی کاربر
۵ (۱ vote)

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه خود را بنویسید

فهرست